De inhoud van deze internetpagina is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze internetpagina aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Brandweer Ugchelen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade onstaan bij of door gebruik van deze internetpagina, kan op geen enkele wijze voor rekening van Brandweer Ugchelen komen.

Brandweer Ugchelen heeft het recht om de informatie op deze internetpagina zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere internetpagina's die door middel van koppelingen toegankelijk zijn vanuit deze internetpagina zijn niet door Brandweer Ugchelen gecontroleerd of goedgekeurd. Brandweer Ugchelen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Niets op deze internetpagina mag zonder schriftelijke toestemming van Brandweer Ugchelen worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt worden of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.