Het korps Ugchelen
Voertuigen Brandweer Ugchelen
De Nederlandse brandweer beschikt over een wagenpark dat signaalrood van kleur is (RAL 3000). Daarnaast zijn de voertuigen voorzien van een striping die ook wel BZK-striping wordt genoemd. De voertuigen zijn rondom voorzien van zichtbare blauwe zwaailichten en een tweetonige hoorn.

Het huidige voertuig van brandweer Ugchelen is minimaal door zes mensen bezet:
- bevelvoerder
- chauffeur / pompbediener
- vier manschappen

Door de loop der tijd heeft brandweer Ugchelen verschillende voertuigen gehad. Hierna volgt een overzicht met de technische gegevens van elk voertuig.


Voertuiggegevens:

.

Voertuiggegevens:

.

Voertuiggegevens:

.

Voertuiggegevens:
Geschiedenis
De oprichting van Brandweer Ugchelen

Het uitblijven van vrijwillige hulp bij brand en het weigeren van de alarmklok hebben een eeuw geleden tot de oprichting van de Vrijwillige brandweer Ugchelen doen besluiten. Een aantal papierfabrieken en papiermolens in de omgeving waren inmiddels geheel of gedeeltelijk in de as gelegd. De vuurzee bij de stoom-papiermolen van C. Sanders en de papierfabriek van Gebr. Van Milligen zijn de oudste branden die in de archiefstukken te vinden zijn. Dat was op 2 mei in het jaar 1868. In datzelfde jaar werd door de Burgemeester een nieuw brandweerreglement aan de raad ter vastelling aangeboden. Het ontbreken van vrijwillige hulp bij calamiteiten lag daaraan ten grondslag.

De inwoners van Ugchelen hadden de plicht mee te helpen bij een brand, dat heette burgerplicht. Een aantal mensen (tussen de 18 en 69 jaar) werd door loting aangewezen, vanwege een verordening van het brandweerwezen in Apeldoorn. Bij sommige huizen stond een ton water naast de deur, in geval van nood. Als er brand was, konden de vrijwilligers met emmers water uit de ton het vuur te lijf gaan. In de archiefstukken staat vermeld dat de mensen bij een brand soms met de handen in de zakken stonden te kijken. Mede daardoor zijn er destijds diverse papiermolens in de omgeving verloren gegaan.

De plichtbrandweer werkte niet. Het eerste korps van de Vrijwillige Brandweer in Apeldoorn kwam, in 1883 van de grond. Toch duurde het nog tot 1898 voordat het brandweerkorps Ugchelen een feit was. De papiermolen, bewoond door Palm, en de papierfabriek van Geurts hadden, inclusief de boerderij en de hamermolen, onder meer in de tussenliggende jaren het loodje gelegd. Verder teisterden in de meimaanden van 1880 en in 1893 zware bos- en heidebranden De Veluwe. Beide keren gingen in het gebied tussen Apeldoorn en Kootwijk zo'n 1000 hectare verloren. En twee naast elkaar gelegen fabrieken aan de G.P. Duuringlaan gingen, inclusief een woonhuis in 1896 in vlammen op. Enige inwoners van Ugchelen trokken bij het Gemeentebestuur aan de bel. Ze konden het bevoegd gezag eindelijk overtuigen dat de afstand van de Apeldoornse brandweerkazerne veel te groot was. Het blussen met emmers water behoorde tot het verleden.

Op 8 februari 1898 werd het licht op groen gezet en konden eenendertig mannen aan hun vrijwillige taak beginnen. Ugchelen had een brandweer met een brandspuit, zodat het gesjouw met emmers grotendeels voorbij was.

Overzicht aantal meldingen per jaar
Jaarlijks aantal meldingen Brandweer Ugchelen

Vanuit de Meldkamer Oost Nederland (MON) worden o.a. de veiligheidsregio IJsselland en veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland aangestuurd. De meldkamer voor politie, brandweer, ambulance en politie-service-centrum is gevestigd in Apeldoorn.

Vanuit deze meldkamer, worden de leden van korps Ugchelen gealarmeerd via hun pager. Vervolgens zal de (brandweer-)centralist verdere ondersteuning geven bij de inzet en de aansturing van de benodigde (brandweer-)eenheden.

Hieronder volgt een jaarlijks overzicht van het aantal ontvangen meldingen.